Easima
← rysować wykres funkcji

Wykres funkcji wykładniczej: y = ax

    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.