Easima
← rysować wykres funkcji

Wykres funkcji trygonometrycznych: y = sin(x), y = cos(x), y = tg(x)

Wykres funkcji tangens: y = tg(x)

    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.