Easima
← rysować wykres funkcji

Wykres funkcji liniowej (prosta):: y = kx + b

Funkcją liniową określa się funkcję postaci y(x) = kx + b, gdzie k i b – pewne stałe.
Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta. Ponieważ prosta określana jest przez dwa punkty, to w celu utworzenia wykresu funkcji liniowej wystarczy utworzyć dwa punkty tegoż wykresu.
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.