Easima
← rysować wykres funkcji

Wykres funkcji kwadratowej (parabola): y = ax2 + bx + c

Funkcja postaci y(x) = y = ax2 + bx + c, gzde a, b, i c – współczynniki liczbowe, a ≠ 0, x - rzeczywista zmienna, określana jest mianem funkcji kwadratowej.
Wykres funkcji kwadratowej to parabola.
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.