Easima
← rysować wykres funkcji

Wykres funkcji logarytmicznych: y = ln(x), y = lg(x), y = log5(x)

logarytm przy podstawie x od n: y = logx(n)

    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.