Easima
← rysować wykres funkcji

Hiperbola: y = k / x

Wykres funkcji y = k/x nazywa się hiperbolą. Składa się ona z dwóch części zwanych gałęziami hiperboli. Funkcja y = k/x przyk > 0 wyraża zależność odwrotnie proporcjonalną pomiędzy x i y. Zależność taką często spotyka się w fizyce i technice.
Poniżej przytoczono różne warianty hiperbol.
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]
    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.