Easima
← rysować wykres funkcji

Wykresy funkcji określonych parametrycznie:

Elipsa (okrąg): y = sin(t), x = cos(t)

    
     [ edytuj >> ]

Powrót do listy przykładów.