Easima
← rysować wykres funkcji

Przykłady tworzenia wykresów funkcji

Wybierz potrzebny typ wykresów funkcji:
Krzywe w współrzędnych biegunowych
Spirala Archimedesa
Róża polarny